sadəlövh

sadəlövh
<fars. sadə və ər. lövh>
1. Bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Ç.. Sadəlövh arvadlar Cavahirin cavabından xəbərdar olandan sonra güman edirdilər ki, Cavahirin taqsırını bağışlayıb, onu tamamilə azad edəcəklər. T. Ş. S..
2. sif. və zərf Avamcasına, çox sadə. Dostunun sualı Cəmilə çox sadəlövh göründü. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sadəlövh — f. və ə. 1) hər şeyə inanan, tez inanan; 2) avam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sadəürəkli — sif. Ürəyi sadə olan, hər şeyə, hər kəsə tez inanan; sadəlövh, sadədil. . . Müəllim on yaşında sadəürəkli və heç şeydən xəbəri olmayan bir uşağın sözünə inanmayaraq: – Səni qara basıb, – deyə cavab verdi. B. T.. . . Dürdanə xanım xoştəbiətli,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövhcəsinə — z. Sadəlövh adam kimi; avamcasına, cahilcəsinə, sadədilliklə. Lalə qonşusunun sadəlövhcəsinə dediyi bu sözləri bəyənmədi. M. Hüs.. Onun etirafına belə sadəlövhcəsinə <Sultanın> inandığını görən Qoşqar özünü gülməkdən saxlaya bilmədi. İ.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəqəlb — f. və ə. 1) sadə ürəkli; 2) ürəyi təmiz, sadəlövh; fırıldaqçı olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sadə — f. 1) mürəkkəb olmayan; bəsit; 2) bəzəksiz, zinətsiz, adi; 3) saf, xalis, təmiz; 4) ürəyi təmiz; 5) çox dərin düşünməyən; sadəlövh; 6) tək, yalnız, ancaq; 7) üzü tüksüz; saqqalsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sadəzəmir — f. və ə. 1) ürəyi təmiz, təmiz qəlbli; 2) tez inanan; sadəlövh …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövsalə — f. 1) birillik dana, biryaşar dana; 2) «Tövrat»a görə: Musa peyğəmbərin dövründə Samirə adlı bir nəfərin qızıldan qayırdığı və bununla bir neçə günün ərzində Musanın tərəfdarlarını yoldan çıxarıb bütpərəst etdiyi dana; 3) m. sadəlövh, sadə (adam… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • avam — sif. <ər.> Oxumamış, savadsız. Avam adam. – Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdı. C. M.. <Tahir:> Usta, məni o qədər də avam hesab etmə. Mən zəmanəmizin qədrini yaxşı bilirəm. M. Hüs.. // Sadədil,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • türkəsaya(q) — sif. dan. Sadədil, sadəlövh, biclik bilməyən, ürəyisadə (bəzən «avam» mənasında işlənir). Türkəsaya qoca. – <Həsən:> <Zəhra> yazıq, türkəsaya adamdır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təntik — sif. dan. 1. Sadədil, sadəlövh. Təntik qoca. 2. Ağzı söz tutmayan, sözləri aydın deyə bilməyən. <Əlləzoğlu> tövşüyə tövşüyə papağı ilə tərini sildi, təntik z. halda kəkələdi. İ. Hüseynov. 3. Tələsik, tələsə tələsə. Günəş çox təntik bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”